mobility

Programi mobilnosti

U sklopu programa mobilnosti udruga za mlade Alfa Albona provodi projekte Europske volonterske službe, razmjena mladih i međunarodnih treninga za osobe koje rade sa mladima.

co5

Društveno poduzetništvo

Inicjativa udruge Alfa Albona za prenamjenu bivšeg učeničkog doma u „Zgradu društvenog poduzetništva“ ušla je u projekt “Prostori (su)djelovanja” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Županijski info centar za mlade

Informiranje mladih

Županijski info centar za mlade rezultat je suradnje udruge Alfa Albona i Regionalnog info centra za mlade UMKI iz Rijeke. Kroz njega provodimo informiranje po načelima Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih.

Aktiviraj se!

Želiš svojim radom, talentom, znanjem ili idejama pomoći u radu Udruge za mlade Alfa Albona? Javi se - naša su vrata otvorena za sve dobre nove ideje kao i za svih koji žele i mogu doprinijeti!

Kontaktiraj nas!


EVS akreditirana organizacija

Udruga za mlade Alfa Albona akreditirana je za primanje, slanjje i koordiniranje volontera. Pozivamo sve mlade zainteresirane o Europskoj volonterskoj službi, te o mogućnosti odlaska volontiranja u neku stranu zemlju da nas kontaktiraju putem maila.

Pošalji e-mail