ljak_web

Prijavni obrazac za sudjelovanje

Molimo Vas da prijavnicu ispunite najkasnije do 12. kolovoza 2016. godine.

Ime

Prezime

Adresa

Godina rođenja

Telefon

E-mail

Naziv savjeta mladih

Funkcija u savjetu mladih

Prijavljujem se za:

Jeste li do sada sudjelovali na radionicama i/ili osposobljavanjima za članove savjeta mladih?
 da ne

Ako da, koje?

Motivacija za sudjelovanje na Akademiji

Koliko imate iskustva u participativnim procesima i izradi javnih politika za mlade?

Ocijenite od 1 do 5, pri čemu je jedan najmanja, a pet najveća ocjena

 1 2 3 4 5

Ukoliko ste iskustvo ocijenili s više od 3 molimo vas da opišete:

Ocijenite razinu vaših očekivanja od treninga.

Ocijenite od 1 do 5, pri čemu je jedan najmanja, a pet najveća ocjena

Produbiti ću svoje razumijevanje Zakona o savjetima mladih
 1 2 3 4 5

Razviti ću svoje komunikacijske vještine te vještine timskog rada i vodstva
 1 2 3 4 5

Umrežiti ću se sa osobama iz drugih savjeta mladih
 1 2 3 4 5

Imati ću priliku raditi na stvarnim slučajevima i upoznati se sa primjerima dobrih praksi
 1 2 3 4 5

Nešto drugo (navedite po potrebi):

Poznavanje engleskog jezika
 Osnovno Srednja razina Napredno

Posjedujete li vreću za spavanje?
 da ne

Molimo navedite ako imate posebne prehrambene potrebe ili bilo kakve druge napomene

Na Akademiju dolazim
 Osobnim automobilom Javnim prijevozom

Obvezujem se sudjelovati na prijavljenom ciklusu, a u slučaju sprječenosti javiti organizatorima najkasnije 2 dana prije početka ciklusa
 Prihvaćam Ne prihvaćam

Opće informacije o Akademiji

Akademija se održava u dva ciklusa (22.-25. kolovoza, te 27.-30-kolovoza 2016.) u trajanju od 4 dana. broj sudionika po ciklusu ograničen je na 25 predstvanika/ica savjeta mladih lokalnih i regionalnih samouprava.

 

Mjesto održavanja je na lokaciji kampa Tunarica, Tunarica bb, 52222 Koromačno

 

Kotizacija iznosi 800,00 po sudioniku. U cijenu je uključen trošak organizacije, prehrane, smještaja, materijala za rad te korištenja sportskih rekvizita i društvenih igara. Sve podatke potrebne za uplatu kotizacije ćemo vam poslati nakon primitka popunjene prijavnice. Molimo da kotizaciju uplatite prije početka Akademije.

 

Za dodatne informacije javite se e-mailom na:

[email protected]

[email protected]

ili telefonom na 092 298 95 95.

Program Ljetne akademije članova savjeta mladih možete preuzeti ovdje (PDF, 1.4 MB)

 

Informativnu brošuru Ljetne akademije članova savjeta mladih možete preuzeti ovdje (PDF, 3.4 MB)

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Savjet mladih time predstavlja konzultativni mehanizam predstavnicima vlasti sa zadaćom donošenja službenih političkih odluka kojim se utječe na ravnopravno uključivanje mladih u procese donošenja odluka te donošenje kvalitetnih odluka u odnosu na potrebe mladih osoba u određenoj zajednici.

ljakpartner