Naši članovi , mladi poduzetnici i djelatnici u sektoru civilnog društva sudjelovali su na radionicama u sklopu projekta “E+ got better a road to successful entrepreneur”, što kao predavači, što kao polaznici. Radionice su održane od 24. do 31. ožujka u Vrnjačkoj Banji u Republici Srbiji.

            Udruga je jedan od sedam partnera u projektu koji ima za cilj podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, te mladih poduzetnika koji bi trebali stvoriti projekte, materijale i alate za kvalitetnije poduzetničko obrazovanje, i to ono koje teži razvijanju osobnih i profesionalnih vještina i usvajanja znanja, pogotovo s ciljem smanjenja nezaposlenosti mladih.