Zadruga za etično financiranje i ebanka predstavljaju svoju ideologiju u Labinu

Zadruga za etično financiranje i ebanka predstavljaju svoju ideologiju u Labinu

Cilj ZEF-a je djelovanje za zajedničko dobro te putem ebanke osigurati pravo na primanje kredita kroz poslovni proces za održive poslovne, kulturne, društvene i ekološke projekte kako bi se potaknula društvena uključenost svih segmenata i pojedinaca u održivi razvoj, razvoj društvenog poduzetništva i društvene, realne ekonomije.

Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade

Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 3. kolovoza 2015. godine, donijelo je Odluku o donošenju lokalnog programa za mlade.