EVS Memory book

EVS Memory book

Dok se ne odvažite na vlastito iskustvo, bacite oko na Memory book kojeg su izradili naši bivši volonteri Marc i Gabriele. Skupili su svoja iskustva kroz 10 mjesec njihovog EVS-a i objavili ga u kratkom, ali simpatičnom PDF-u.