Održan bogat program u Galeriji Suvenirija

Održan bogat program u Galeriji Suvenirija

Galerija SuveniriJa je bila privremena galerija otvorena u periodu od 26. do 30.ožujka 2018 godine u Labinu. Ideja je bila revitalizirati starogradsku jezgru, prazan prostor prenamijeniti u mjesto okupljanja i društvenog života, motivirati ljude da uključivanjem stvore kulturnu ponudu u gradu, a zainteresirane informirati o programima mobilnosti u koje je moguće uključiti se.