Europske snage solidarnosti pružaju priliku mladima da doprinose društvu, volontiraju i rade za opće dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju te da istovremeno stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoje vještine.

Ako ste mlada osoba koja traži iskustvo volontiranja i želi biti pokretač promjene u svojoj zajednici, ili ako ste organizacija koja želi privući mlade da se uključe u vaše aktivnosti za jačanje solidarnosti, onda su Europske snage solidarnosti pravi program za vas. Volontiranje je jedan od najvidljivijih izraza solidarnosti.

Europske snage solidarnosti sadrže četiri vrste projekata:

A) projekti koji se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe EU – tzv. decentralizirane aktivnosti:

  • volontiranje, kroz koji se mladim ljudima daje prilika da volontiraju u razdoblju od dva tjedna do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
  • projekti solidarnosti, solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

B) projekti koji se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu (EACEA) – tzv. centralizirane aktivnosti:

  • volonterski timovi u područjima visokog prioriteta 
  • volontiranje u području humanitarne pomoći (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)

U projektima mogu sudjelovati mladi od 18 do 30 godina. Za sudionike aktivnosti solidarnosti povezanih s humanitarnom pomoći gornja je dobna granica na datum početka aktivnosti 35 godina.  Volonterima su za vrijeme trajanja volonterske službe pokriveni troškovi stanovanja i režija, zdravstvenog osiguranja, volonterske vize i prehrane, a osim toga dobivaju mjesečni džeparac i besplatan tečaj jezika. Volonteri uvijek dobivaju mjesečni džeparac koji je odredila EU komisija sukladno standardu pojedine zemlje, a šta se tiče prehrane – volonterima ili organizacija daje novce za hranu svaki mjesec ili im osigurava 3 obroka na dan.

U kontekstu Europskih snaga solidarnosti volontiranje je neplaćena aktivnost u punom radnom vremenu koja traje do 12 mjeseci i pridonosi općem dobru. Tu vrstu aktivnosti solidarnosti provode organizacije sudionice koje mladima nude mogućnost strukturiranog sudjelovanja u širokom spektru aktivnosti. Volontiranje je jedan od najvidljivijih izraza solidarnosti.
Osim toga, volontiranje mladima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za osobni, obrazovni, društveni, kulturni, građanski i profesionalni razvoj, čime se poboljšava njihova zapošljivost i potiče aktivno građanstvo.
Volonterske aktivnosti koje se podupiru omogućuju stjecanje bogatog iskustva neformalnim i informalnim učenjem, čime se unapređuju kompetencije mladih. Po završetku službe volonter dobiva europski certifikat Youthpass u kojem su navedene sve kompetencije i vještine koje je volonter za vrijeme službe naučio kao i aktivnosti koje je obavljao.

Trajanje volontiranja može biti kratkoročno – od 2 dana do 2 mjeseca (59 dana) ili dugoročno – od 2 (60 dana) do 12 mjeseci.

Za sudjelovanje u volonterskim projektima potrebno se prethodno prijaviti u bazu preko Portala Europskih snaga solidarnosti.

Alfa Albona ima Oznaku kvalitete: Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

PROJEKTI UDRUGE ALFA ALBONA KAO ORGANIZACIJA PRIMATELJ

PROJEKTI UDRUGE KAO ORGANIZACIJA PRUŽATELJ POTPORE