Udruga Alfa Albona je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga mladih ljudi, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih.

Svrha udruge jest poticanje angažiranosti mladih u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće.

 

VIZIJA ZAJEDNICE

Grad koji njeguje kulturnu baštinu i povijesni razvoj u skladu s očuvanjem prirodnih resursa i bogatstava u kojem građani i posjetioci uživaju u prirodnim i kulturnim ljepotama. Građani sukreiraju zajedničke prostore na kojima borave i dijele znanja i iskustva pridajući važnost najosjetljivijim skupinama sugrađana koji nemaju iste mogućnosti. Pravedno i solidarno društvo. Sinteza održivog razvoja, inovativnih poslovnih praksi i razvoja novih tehnologija.

 

NAŠA VIZIJA

Udruga Alfa Albona predstavlja platformu za osobni razvoj i razvoj lokalne zajednice; ona je mjesto susreta, suradnje i prakticiranja održivih modela dobre ekonomije.

 

MISIJA

Stvaranje pravednog i solidarnog društva aktivnog građanstva.

 

NAŠE VRIJEDNOSTI:

* Volontiranje
* Neovisnost
* Djelovanje za opće dobro
* Osobna i profesionalna odgovornost
* Razvojna orijentacija
* Solidarnost
* Transparentnost
* Demokratski način odlučivanja
* Građanska participacija
* Proaktivno djelovanje
* Otvorenost za promjene i različitosti
* Partnerstvo i suradnja

 

DUGOROČNI CILJEVI

1. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u razvoju građanskog društva i kreiranju javnih politika
2. Promocija i poticanje na mobilnost i osobni razvoj te aktivni angažman u lokalnoj zajednici
3. Promicanje vrijednosti dobre ekonomije te stvaranje i podupiranje društveno poduzetničkih inicijativa
4. Stvaranje platforme za poticanje stvaralaštva i kulturnog umrežavanja
5. Izgradnja partnerskih odnosa s OCD, lokalnom samoupravom te ostalim dionicima civilnoga društva u svrhu stvaranja solidarnog društva
6. Poticanje međugeneracijske suradnje