Rezultat globalne financijske krize vidljiv je u svim značajnijim ekonomskim i socijalnim pokazateljima kao što su pad BDP-a, rast javnog duga te povijesno visoka nezaposlenost i stopa siromaštva. Upravo u Hrvatskoj, zajedno s Grčkom i Španjolskom zabilježen je najviši postotak nezaposlenosti mladih i to 44,1%. Vlada Republike Hrvatske usvojila je „Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj od 2015. do 2020. godine“ radi promicanja važnosti i uloge društvenog poduzetništva kroz sve oblike obrazovanja budući da je istraživanje na terenu pokazalo da mladi nisu dovoljno informirani o društvenom poduzetništvu kao jednom od ključnih modela samozapošljavanja.

1

Projekt „Mladi u društvenom poduzetništvu“ ima za cilj razvojem novih sadržaja i međusektorskom suradnjom pružiti mladima priliku da aktivnim sudjelovanjem pridonose ekonomskom i socijalnom osnaživanju svojih lokalnih zajednica. Projekt je započeo  01. listopada 2015. godine te će trajati do rujna 2016. godine na području Istarske županije ( Labin, Pula) u suradnji sa Gradom Labinom , LAG-om  Istočna Istra, Srednjom školom „Mate Blažina“ i Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković Pula“, uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim partnera, u projekt su uključeni i brojni stručni suradnici, kao što su Cedra Split, Cedra Hr, Zadruga za etično financiranje, Act Grupa na čijim će se poslovnim slučajevima i raditi u sklopu projekta.

2

U projektu se provode dvije aktivnosti razvoja novih sadržaja formalnog obrazovanja na temu društvenog poduzetništva i samozapošljavanja mladih – učenička zadruga i natjecanje studenata u izradi poslovnih slučajeva na temu „Izazovi društvenog poslovanja“.

Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 52.200,00 kn.