U sklopu organizacija međunarodnih treninga za osobe koje rade s mladima udruga Alfa Albona provela je slijedeće projekte:

1) „SOCIAL SKILLS AS A TOOL FOR CREATIVE LEARNING“ (2014. godina) –trening za osobe koje rade s mladima koji je uključio sudionike iz 5 raznih Europskih država: Hrvatske, Poljske, Mađarske, Cipra i Španjolske. Sudionicima je pružio uvid u svakodnevni posao osobe koja radi s mladima zajedno sa svim situacijama na koje mogu naići, te kako da se osnaže i osposobe za rad putem učenja socijalnih vještina. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 16.550,00 EUR.

10700172_10152286265077327_6784828114526047329_o

2) RESTART HUMANITY! (2016. godina) – trening za osobe koje rade s mladima na temu ljudskih prava u kontekstu problema migranata i nenasilja. Projekt pridonosi razvoju kvalitete sustava podrške za osobe koje rade s mladima / edukatore u području ljudskih prava iz organizacija civilnog društva, ali i institucija i ostalih dionika vezanih uz promicanje ljudskih prava i rješavanje sukoba.

14222283_932024813607639_8621873992600396882_n3) (RE)START THE FUTURE (2018. godina) – trening za osobe koje rade s mladima na temu društvenog poduzetništva odvijao se u dva dijela na dvije različite lokacije – prvi dio u travnju 2018. u Murskoj Soboti u Sloveniji, a drugi u kolovozu u Tunarici u Hrvatskoj. Na treningu su sudjelovale osobe koje rade s mladima iz Poljske, Slovačke, Slovenije, Italije i Hrvatske. Kroz pet dana održavanja treninga sudionici su se imali prilike pobliže upoznati sa terminom društvenog poduzetništva i društvenih inovacija te detaljnije razraditi ove teme i prenijeti ih na situaciju u vlastitoj zemlji. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

4) DON’T BE MEAN BEHIND THE SCREEN (2021. godina) – trening za osobe koje rade s mladima na temu cyberbullyinga. Na treningu je osposobljeno 28 osoba koje rade s mladima iz: Latvije, Italije, Španjolske, Srbije, Mađarske, Poljske i Hrvatske. Jedan od rezultata projekta bio je manual koji su kreirali sudionici treninga o prevenciji cyberbullyinga koji će služiti svim trenutnim i budućim youthworkerima da se lakše snađu u tom izazovnom svijetu. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU.