Regionalni program za mlade je cjelovita strategija za mlade koju u suradnji sa partnerima i udrugama mladih provodi Istarska županija.
Prema Nacionalnoj strategiji za rad sa mladima 2014-2017. predviđa se suradnja lokalne i regionalne samouprave sa udrugama mladih stoga su partneri u projektu Udruga za mlade FET Alumni Pula te Udruga za mlade Alfa Albona iz Labina, koji će program za mlade izraditi sa partnerima Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke.
Izradu programa financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 52 500 kn, dok preostali iznos financiraju Istarska županija te savjeti mladih.
Metodologija izrade programa za mlade temelji se na najboljim europskim praksama usuglašenim i sa hrvatskim praksama kako bi se dobila cjelovita slika mogućnosti za mlade u Istarskoj županiji.
Osim standardnih istraživanja podataka iz relevantnih izvora po prvi će se puta provoditi i konzultacije sa mladima tzv. strukturirani dijalog kako bi se mlade uključilo u izradu programa.
Ključnu ulogu osim udruga mladih u procesu uključivanja imaju i savjeti mladih na području županije.
Plan provedbe programa možete pratiti na fb stanici RPZM gdje će se kontinuirano objavljivati faze provedbe izrade strategije sa ciljem uključivanja što više mladih u samu izradu.