Ljetni kampovi za mlade imaju za cilj omogućiti mladima od 15 do 30 godina priliku za sudjelovanjem na aktivnostima izvan njihove lokalne zajednice, umrežavanjem sa mladima iz drugih zemalja, stjecanje vještina i iskustva koje će im pomoći u svakodnevnom životu (komunikacijske i socijalne vještine, timski rad, vodstvo), organizaciju slobodnog vremena te prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja s naglaskom na prevenciju ovisnosti te nasilja među djecom i mladima. Isti pružaju iskustvo mladih u inozemstvu u suradnji s različitim organizacijama koji rade za dobrobit mladih a posebice za lokalnu zajednicu čime se podiže svijest o volontiranju, zaštiti okoliša, razvoj pozitivnih misli i stavova vezano uz interkulturalno razumijevanje i aktivno sudjelovanje u društvu.

Ciljevi kampa:
* Uključiti mlade u razne neformalne aktivnosti koje podupiru društveno uključivanje i integraciju,
aktivno i odgovorno građanstvo

* Pružiti interkulturalnu razmjenu i iskustvo za mlade

* Osigurati prostor za mlade da steknu kompetencije u vodstvu, komunikaciji, timskom radu i
organizacijskim vještinama;

* Izgradnja ljetnog edukativnog centra za djecu i mlade.

kamp za mlade 1