Udruga Alfa Albona od 2021. godine ima Oznaku kvalitete u području Europskih snaga solidarnosti.. Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa.

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera.

Kao organizacija primatelj Udruga je provela slijedeće projekte:

1) “WAY TO GO” (2020. i 2021.) – Alfa Albona je sudjelovala kao organizacija partner, dok je nositelj bila francuska organizacija i-PEICC Peuple et Culture. U 2020. godini smo kroz projekt ugostili troje volontera čiji je zadatak bio asistencija pri organizaciji i realizaciji raznih aktivnosti i projekata za mlade koje provodi Udruga, provedba dječjih radionica, kreiranje sadržaja za društvene mreže i web udruge te promocija volontiranja i programa mobilnosti u lokalnoj zajednici. Nažalost, pandemija korona virusa prije vremena je prekinula prvi dio projekta. Volonteri 2020.: Agathe Barbedette, Ariane Marques i Alexis Normand.

U 2021. godini kroz ovaj projekt ugostili smo još dvije volonterke iz Francuske. Cure su bile zadužene za pripremu, provedbu i promociju aktivnosti koje provodi Udruga, posebice Međunarodnog kampa za mlade. Također, pomagale su u kreiranju sadržaja za info-portal. Volonterke 2021.: Cyrielle Bichot-Paquien i Lena Tisserant.

2) “ACT TOGETHER” (2020.) – u ovom je projektu Alfa Albona sudjelovala kao vodeća organizacija. Projektom smo na šest mjeseci ugostili tri volonterke. Njihova volonterska zaduženja bila su infiltrirana u sve aktivnosti udruge: održavanje dječjih radionica, pomoć pri organizaciji raznih aktivnosti i projekata za mlade, pisanje članaka i objava na društvenim mrežama, kreiranje vizuala, promocija volontiranja i programa mobilnosti. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Europskih snaga solidarnosti. Volonterke: Kateryna Kravchenko (Italija/Ukrajina), Melissa Moineau (Francuska) i Natalia Vallve Nicolas (Španjolska).

3) “YOUTH FOR SOLIDARITY IN EUROPE” (2020. i 2021.) – partnerski projekt u kojem je nositelj poljska organizacija Europejskie Forum Mlodziezy (EFM) omogućio nam je u 2020. i 2021. godini u periodima od dva mjeseca ugostimo sveukupno pet volonterki.

Volonterke koje smo ugostili u 2020. godini obilježile su s nama Time to Move kampanju i Tjedan mobilnosti. Pri tom su bile zadužene za kreiranje popratnog sadržaja, vizuala i objava, snimanje video uradaka, a sve radi bolje promocije mogućnosti za mlade. Volonterke: Marta Pirch i Dominika Budzinska.

Ljeto 2021.: obaveze u ljetnom kampu i organizaciju čak dvije razmjene mladih uvelike su nam olakšale dvije volonterke – Sasha Swinfield i Magdalena Wrzos.

Paulina Saramak sudjelovala je u aktivnostima udruge u listopadu i studenom 2021. godine. Neke od aktivnosti u kojima nam je pomogla su Time to Move kampanja – smišljanje, organizacija i provođenje aktivnosti; uređivanje sadržaja na Instagram profilima Labin With Love i Flavio the Fish te općenito aktivnosti vezane za promociju Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti.

4) “BE MOBILE” (2021. i 2022.) – kroz projekt u kojem je nositelj Alfa Albona ugostit ćemo ukupno četvero volontera. Clarisse Portevin iz Francuske, Vivian Naracci iz Italije i Charlie Allen iz Njemačke sa nama su šest i pol mjeseci, i to od sredine listopada 2021. do kraja travnja 2022. godine. Od početka svibnja do kraja listopada 2022. godine njihovim stopama nastavlja Sol Estevez Ceballos iz Španjolske.

Neki od aktivnosti za koje su volonteri zaduženi jesu: smišljanje ideja za dječje kreativne radionice (trenutno dostupne u obliku videa na Facebook stranici i Youtube kanalu Udruge); održavanje tečajeva francuskog, odnosno njemačkog jezika; pisanje članaka za info portal udruge; uređenje i održavanje Parka skulptura Dubrova; smišljanje i realizacija aktivnosti vezanih uz promociju Europskih snaga solidarnosti i Erasmus+ programa, ali i ostalih programa relevantnih za mlade osobe.

    

5) BE MOBILE 2 (2022-2023) – projekt u sklopu ESS-a gdje će Alfa Albona u periodu od lipnja do studenog 2022. godine ugostiti volonterku Milinu Milčić iz Srbije i Marie Invernon iz Francuske, te u istom periodu u 2023-oj godini još jednog volontera/ku.

Volonterske aktivnosti su sljedeće: pripremanje i realizacija ljetnih kampova za mlade, akcije čišćenja u lokalnoj zajednici, organizacija slobodnih aktivnosti za mlade, smišljanje i realizacija aktivnosti vezanih uz promociju Europskih snaga solidarnosti i Erasmus+ programa, ali i ostalih programa relevantnih za mlade osobe. 

6)  “Stronger together”  (2022) Od sredine lipnja do sredine kolovoza 2022. godine u sklopu projekta “Stronger together” s nama su ljeto u kampu Tunarica provela dva volontera iz Francuske: Andrea Chietera i Julia Pelonero. Volonteri su pomagali na aktivnostima vezanim uz animaciju i održavanje radionica s mladima, čišćenju i opremanju kampa, organizaciji pješačenja i aktivnosti u prirodi vezanih uz održivost i ekologiju, te na aktivnostima vezanim uz promociju programa mobilnosti. Partner na projektu je francuska organizacija I.peicc.