Udruga Alfa Albona je od 01. ožujka do 31. prosinca 2020. godine provodila projekt pod nazivom Centar za mobilnost Labin, a sam fokus je na prikupljanju i sistematizaciji različitih informacija vezanih uz projekte i programe međunarodnih mobilnosti za mlade. U sklopu projekta diseminirat ćemo sve prikupljene informacije, ali i pružati ostale usluge vezane za aktivan angažman mladih putem suvremenih tehnologija.

Dio projektnih aktivnosti odnosi se na promotivne aktivnosti s ciljem osiguravanja veće prepoznatljivosti projekta i samih međunarodnih mobilnosti te načinu uključivanja u iste, dio na povećanje dostupnosti informacija mladima putem obilježavanja tematskih datuma od njihova interesa, dok se dio odnosi na direktan rad s mladima.

U prvom kvartalu predviđeno je online djelovanje tako da ćemo u narednom periodu preko naše Facebook stranice, portala informiraj.me i Instagrama pružati informacije o programima mobilnosti, organizirati 5 putopisa o iskustvima mladih na međunarodnim aktivnostima a posebice kroz program Erasmus + ali i započeti sa mobilnom GIF kampanjom u sklopu koje će naši volonteri na interaktivan način promovirati vrijednosti međunarodnih mobilnosti.

Drugi dio projektnih aktivnosti vezan je uz terenski rad i održavanje informativnih radionica o mobilnostima, obilježavanje značajnih datuma za mlade, održavanje mobilnog kampa baziranog na neformalnom učenju za 20 mladih u dobi od 16 do 30 godina, organizacija i održavanje mobilne ture u manjim mjestima diljem Istre: Grožnjan, Funtana, Svetvinčenat, Bale, Hum te provedba mobilnog foto natječaja.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.