Udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa Gradom Labinom provodi projekt Lokalni volonterski centar Labin u sklopu koji sadrži razne aktivnosti poput organizacije okruglih stolova i medijske kampanje.

Odabrani lokalni volonterski centri djeluju u svojim lokalnim zajednicama više godina te potiču razvoj volonterstva  kroz promociju, informiranje, savjetovanje edukaciju, povezivanje ponude i potražnje volontera i organizatora volontiranja druge oblike podrške volonterima i organizatorima volontiranja.