Udruga za mlade ALFA ALBONA nevladina je neprofitna i nestranačka udruga mladih, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Svrha udruge je poticanje angažiranja mladih u aktivnom rješavanju vlastitih potreba kao i potreba zajednice. Udruga stvara trajnu platformu za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće. Krajnji je cilj potaknuti proaktivnost mladih, te im pomoći pri integraciji u sve društvene sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti. Udruga je osnovana 2011. godine, a trenutno broji 9 članova.