Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije koji mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

Hrvatski Eurodesk centar dio je europske mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu (EBL – European Brussels Link), nacionalni koordinatori iz 36 europskih zemalja i preko 1600 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora. U hrvatskoj  Eurodesk mreži nalazi se 15 multiplikatora. To su:

Eurodesk_logo

Što radi Hrvatski Eurodesk centar?

  • koordinira nacionalnu mrežu multiplikatora – organizacija koje informiraju i savjetuju mlade, prvenstveno o mogućnostima za mobilnost u svrhu obrazovanja
  • pruža potporu multiplikatorima u vidu besplatnog pristupa pouzdanim informacijama za mlade, podrške u radu i umrežavanja na nacionalnoj razini i međunarodnoj razini, mogućnosti za osposobljavanje u međunarodnom okruženju i osiguravanja vidljivosti multiplikatora
  • kreira i uređuje sadržaj na Europskom portalu za mlade, ključnom servisu Europske komisije za informiranje i angažiranje mladih
  • diseminira informacije o europskim mogućnostima i politikama za mlade te odgovara na pitanja mladih o mogućnostima za mobilnost u svrhu učenja
  • provodi lokalne i sudjeluje u europskim info kampanjama, kao što su Europski tjedan mladih, Time to Move, EVS20, i sl.
  • provodi aktivnosti u suradnji s drugim informacijskim mrežama i partnerima
  • sudjeluje u procesu strukturiranog dijaloga kao dio Nacionalne radne skupine

Udruga Alfa Albona je dio Eurodesk mreže od 2013.godine.