Udruga Alfa Albona od 2018. godine ima Oznaku kvalitete u području Europskih snaga solidarnosti.. Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa.

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera.

U području pružatelj potpore Udruga do sada nije imala niti jedan projekt.

Dugoročni ESS projekt “People got the power” U sklopu projekta “People got the power” koji se provodi kroz program Europskih snaga solidarnosti, Alfa Albona je poslala volonterku Pia Ula Bushill iz Zagreba na dugoročno volontiranje u Poljsku, u partnersku organizaciju domaćina EFM. Cilj projekta bio je potaknuti mlade da koriste svoj glas i da djeluju što aktivnije u društvu, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini te da zajedno sa mladima iz drugih zemalja kreiraju i implementiraju razne aktivnosti za mlade u novoj zajednici potičući solidarnost, timski rad i vrijednosti različitih kultura.