Projekt “Mladi i mobilni” ima za cilj podizanje informiranosti mladih od 15 do 30 godina starosti na području Istarske županije o mogućnostima uključivanja u programe mobilnosti, potaknuti mlade na uključivanje u programe mobilnosti kroz zajedničko osmišljavanje tema za razmjenu mladih i aktivnu participaciju na istima, te kroz izradu informativne brošure o mogućnostima mladih iz Istarske županije ali i cijele Hrvatske za sudjelovanje u programima mobilnosti, s naglaskom na one međunarodne. Projekt se provodi na području Istarske županije od siječnja do kraja lipnja 2015. godine.

 

10885223_570614936415297_8765529507399853687_n

Projekt je osmišljen od strane zaposlenika, članova i volontera Udruge na temelju praćenja stanja na području županije sa obzirom na uključenost i korištenje gore navedenih projekata mobilnosti provedenih u razdoblju od 2013-te do sada, od strane mladih sa područja Istarske županije. Uvidom u statistiku aktivnosti mladih na kanalima Info centra za mlade Istarske županije za 2013-tu te prvu polovicu 2014-te godine, razvidno je da mladi u Istarskoj županiji nisu na visokoj razini zainteresiranosti za uključivanje u programe mobilnosti, za razliku od mladih iz ostalih djelova Republike Hrvatske. Na temelju prikupljenih informacija vidljivih iz objava za medije i izvještaja organizacija koje su provodile informiranje o programima mobilnosti, javlja se potreba o edukaciji mladih o programima mobilnosti, njihovo informiranje te poticanje na uključivanje u iste. Dodatni element je izrada informativne brošure od strane mladih za mlade sa područja županije kojima ih se potiče na uključivanje u neke od programa mobilnosti.

 

10675509_570616413081816_8791661869094331240_n

U provedbi projekti sudjelovati će volonteri Udruge, strani i loklalni, a u sklopu vidljivosti i širenja rezultata napraviti će se informativna brošura za mlade ali i organizacije civilnog društva čiji je djelokrug rada usmjeren na mobilnost mladih s ciljem upoznavanja i implementacije provedenih metoda u svojoj lokalnoj zajednici.

Pravila RD