Udruga za mlade Alfa Albona akreditirana je organizacija od 2012. godine za Europsku volontersku službu kao organizacija za slanje, primanje i koordinaciju volontera. 2018. godine Europska volonterska služba postala je Europske snage solidarnosti. Kao organizacija pošiljatelj udruga je u razdoblju od 2012. do 2018. godine provela slijedeće projekte:

 

1) „CREATING WAVES“ (2013. godina) – projekt je uključivao 5 volontera iz 4 različite europske zemalje: Hrvatske, Bugarske, Španjolske i Portugala na dugoročno volontiranje u mjestu Holloko u Mađarskoj. Volonteri su kroz šest mjeseci volontiranja u organizaciji Egysek imali prilike naučiti i proširiti znanja o volontiranju, radu s mladima, organizaciji različitih događaja i o organizacijama civilnog društva. Volonter: Maja Biondić, Rijeka.

SLIKA 8

 

2) „EMPOWER TO INCLUDE“ (2013. godina) – projekt je uključivao dva volontera iz Hrvatske i Italije koji su dugoročno volontirali u Sloveniji, u Ljubljani. U deset mjeseci službe volonteri su imali prilike volontirati na projektu vezanom uz aktivnosti za djecu i mlade s posebnim potrebama u Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. Volonter: Željka Bosanac, Dubrovnik.

SLIKA 9

 

3) „HIGH ENERGY“ (2014. godina) – projekt je uključivao 20 volontera na kratkoročno volontiranje u mjesto Holloko u Mađarskoj. Volonteri su imali prilike u organizaciji Egysek sudjelovati na raznim aktivnostima vezanim uz djecu i mlade, te pomoći pri održavanju ljetnih kampova. Volonteri: Marija Šepac (Rijeka), Maša Cek (Rijeka), Daria Perić (Rijeka), Helena Vidić (Zagreb).

SLIKA 10

 

4) „BE THE CHAMPION“ (2014. godina) – projekt je uključivao četvero volontera iz Hrvatske, Španjolske, Gruzije i Armenije na dugoročno volontiranje u grad Elblag u Poljskoj. U organizaciji Stowarzyszenie Elbląg Europa volonteri su volontirali na projektima i aktivnostima vezanim za mlade kao što su informiranje mladih, organizacija raznih radionica te područja rada vezana uz multikulturno učenje i projektni menadžment. Volonter: Igor Maras, Osijek.

SLIKA 11

 

5) „ST. NICHOLAS 3“ (2014. godina) – projekt je uključivao 10 volontera iz 5 europskih zemalja na kratkoročno volontiranje u organizaciji Wiatrak koja se nalazi u gradu Bydgoszcz u Poljskoj. Projekt je bio vezan uz aktivnosti u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na predstavljanje božićnih i novogodišnjih običaja te tradicije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te aktivnosti vezane uz socijalni rad. Volonter: T. J., Čakovec.

 

6) “WORK WITH CHILDREN AND YOUTH IN LEISURE TIME ACTIVITIES CENTRE” (2015. godina) – projekt uključuje 3 volontera iz zemalja Europske Unije koji će kroz 8 mjeseci volontirati u centru za provođenje slobodnih aktivnosti za djecu i mlade u gradu Stara Lubovna u Slovačkoj. Volonteri rade na aktivnostima vezanim uz djecu i mlade koji obuhvaćaju razne radionice (glazbene, likovne, kreativne, kulturne), pomoć u svakodnevnom radu organizacije i ljetnim kampovima te pri organizaciji debata i tribina raznih tema. Volonter: Margareta Geci, Varaždin.

geci slika

7) “VOLUNTEERS, UNEMPLOYED, STUDENTS AND PEOPLE WITH DISSABILITIES TOGETHER LOOKING FOR THEIR PLACE IN THE LABOR MARKET IN EUROPE“ (2015. godina) – dugoročni EVS projekt koji ima za cilj integrirati mlade s poteškoćama u razvoju u društvo kako bi postigli samostalnost. Na projektu sudjeluje jedan hrvatski volonter koji u organizaciji Fundacja Mobilni Polacy u gradu Milich u Poljskoj pomaže u aktivnostima na istom. Volonter: Luka Boršić, Vrbovec.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8) “CREATE YOUR OWN WORLD” (2015. godina) – dugoročni EVS projekt udruge YEU Cyprus kojim se, kroz organiziranje raznih aktivnosti, želi potaknuti mlade ljude na kreativno provođenje slobodnog vremena. Projekt se održava na Cipru, u gradu Nicosia a uključuje 4 volontera iz Španjolske, Italije, Hrvatske i Češke. Volonter: Doris Revelante, Pula.

doris cipar__1447927261_151.252.232.68

9) „SKILLED 30“ (2015. godina) – kratkoročni EVS projekt koji obuhvaća 30 volontera iz različitih europskih zemalja pružajući im mogućnost da se upoznaju s radom neprofitnih organizacija te sudjeluju u organizaciji i provedbi događaja u području umjetnosti i kulture pod nazivom „Contemporary Art Zone“ u Sofiji, Bugarska. Volonteri: Borna Carević (Požega), Ivan Matić (Labin), Krešimir Borić (Makarska) i Nikica Karas (Opatija).

skilled 30 IMG_9929

10) „VIP“ (2015. godina)  – kratkoročni EVS projekt na kojem sujeluje 50 mladih iz različitih europskih zemalja i daje im priliku da volontiraju na Međunarodnom festivalu kratkometražnih filmova i popratnim događajima u sklopu istog u Sofiji, Bugarska. Volonter: Maja Andreuzzi (Labin).

11201819_689581917809701_3193403631992001001_n (1)

11) “WORK WITH CHILDREN AND YOUTH IN LEISURE TIME ACTIVITIES CENTRE”(2015. godina) – dugoročni EVS projekt u Slovačkoj, u mjestu Stara Lubovna u sklopu kojeg volonteri u suradnji sa timom iz organizacije sudjeluju u aktivnostima centra za provođenje slobodnog vremena za djecu i mlade, a najviše na aktivnostima vezanim uz područje kulture, plesa, glazbe i slikarstva, ali i na aktivnostima vezanim uz međunarodne suradnje, ljetne kampove, sport, radionicama za mlade i turizam. Volonter: Mario Ivanković, Pazin.

11218811_10206759611781827_2038752400847954582_n

12) “WALK THE TALK” (2016. godina) – dugoročni EVS projekt u Danskoj u gradiću Humlebaek,  nedaleko Kopenhagena u nevladinoj organizaciji Crossborders gdje volonteri iz raznih zemalja rade na aktivnostima vezanim uz mlade poput radionica, predavanja, međunarodnih suradnji i projekata. Volonter: Ines Virag, Ludbreg.

6899_1099726996713421_9183201828959377649_n

13) „BRIDGES: NETWORKING FOR AND WITH CHILDREN AND YOUTH AT RISK” (2016. godina)- dugoročni EVS projekt organizacije FICE Austrija, u gradu Beču u sklopu kojeg će volonter uz pomoć tima iz organizacije sudjelovati u pokretanju novoga projekta. Pokrenut će se stvaranje međunarodne virtualne platforme za djecu i mlade u riziku, posebno sa naglaskom na one koji žive ili su živjeli u sustavu socijalne skrbi. Projekt će  poboljšati sudjelovanje i razmjenu iskustava, kao i most  za njihove glasove da se čuju do onih koji rade u području mladih i sire. Volonter: Adrijan Štromar, Petrinja.

P1050534 (1)__1455877903_151.252.237.250 (1)

14) „CROSS BORDER“ (2016. godina) – kratkoročni EVS projekt u gradu Marseillesu, Francuska u sklopu kojeg volonteri sudjeluju u radu organizacije Eurocircle na programima mobilnosti, ali i u njihovim partnerskim organizacijama koje se bave socijalnom inkluzijom, sportom, aktivnostima za mlade, kulturom i umjetnošću.  Volonteri: Ema Lušić (Šibenik) i Ružica Lončar (Split).

122 Ema working

15) “EVS PRIDE” (2016. godina) – kratkoročni EVS projekt u Ljubljani, Slovenija u sklopu kojeg 12 volontera iz 6 europskih zemalja sudjeluje u organizaciji Pride parade pružanjem tehničke i logističke potpore, komunikacije na društvenim mrežama, promocije događaja. Volonter: Mateja Morić, Varaždin.
svi zajedno
16) “MOVE FOR YOUTH!” (2016. godina) – dugoročni EVS projekt u Barceloni, Španjolska u sklopu kojeg 2 volonterke iz dvije različite zemlje: Hrvatske i Francuske volontiraju u organizaciji NEXES na poslovima vezanim uz održavanje radionica i promociju mobilnosti i programa Erasmus + među mladima te na podršci pri radu s Eurodesk mrežom. Volonter: Iva Kandić, Osijek.
unnamed
17) “VIDEO SPACE – DAYS OF AV HERITAGE” (2017. godina) – dugoročni EVS projekt u Ljubljani, Slovenija u organizaciji Center for Contemporary Arts-Ljubljana u sklopu kojeg volonter pomaže u radu organizacije vezanom uz postavu i otvorenje izložbi, kreiranja grafičkih rješenja i promotivnog i video materijala, razna istraživanja i ostale aktivnosti vezane uz umjetnost. Volonter: Anita Budimir, Vukovar.
anita evs slovenia
18) “MARCHING FOR SOCIAL CHANGE” (2017.) – volonterski projekt u Sloveniji u gradu Ljubljani koji sadrži i kratkoročne i dugoročne aktivnosti, no s fokusom na organizaciju parade ponosa i sve potrebne predradnje za isti, od pripreme i logistike pa sve do promocije događaja. Dugoročni volonter: Stela Braje. Kratkoročni volonteri: Paula Brečak (Zagreb), Marko Mišković (Sesvetski kraljevec ), Lovro Ivančić.
projekt br 18
19)  “FIRST STEP – ERZURUM” (2017.) – kratkoročni projekt u Turskom gradu Erzurum, gdje volonteri imaju prilike osim uredskog poslovanja u udruzi, pomoći s aktivnostima i radionicama na tehničkom sveučilištu, u lokalnom centru za mlade i u ženskom skloništu. Volonterka: Helena Stepić, Plomin.
projekt br 19
20) “WORK WITH CHILDREN AND YOUTH IN LEISURE TIME ACTIVITIES CENTER” (2018.) – dugoročni projekt u Slovačkoj, u gradu stara Lubovna. Poslovi koje odrađuje volonter baziraju se na radu s djecom i mladima u centru za organizaciju slobodnog vremena koji vodi udruga domaćin. Volonter: Ivan Čipčić, Zagreb.
21) “EMMENEZ-MOI AU BOUT DE LA TERRE” (2018.) – dugoročni projekt u okolici Pariza. Volonterske aktivnosti odrađene u organizaciji koje se bavi osobama s invaliditetom i bivšim ovisnicima. Volonterka: Ema Lušić, Šibenik.