Udruga Alfa Albona je krajem 2017. godine započela proces strateškog planiranja i promišljanja o razvojnim perspektivama udruge kroz analizu cjelokupnog poslovanja u odnosu na misiju, postavljene ciljeve i planove prethodnog planskog razdoblja. U kreativnom procesu sagledana su dosadašnja postignuća i smjer kretanja koji se posljednjih godina od primarnog fokusa na mlade polako premiještao i na druge korisničke skupine te na zajednicu u cjelini. Određena su 4 prioritetna programa sa ciljevima i razvojnim smjernicama te ključna područja organizacijskog razvoja.

 

 

Strateški plan udruge Alfa Albona za razdoblje 2018.-2022.

Strateški plan Udruge za mlade Alfa Albona za razdoblje 2014.-2017.