Unutar područja organizacije i provedbe projekata razmjena mladih Udruga Alfa Albona provela je slijedeće projekte:

1) „DREAM, DANCE, DESIGN“ (2013. godina) – međunarodna razmjene s ciljem povezivanja mladih iz Hrvatske i Latvije na dijeljenje kulturne baštine putem zajedničke kazališne predstave lokalnoj zajednici prema vlastitim idejama. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 7.484,40 EUR.

SLIKA 13

2) „GEO – Gender equality opportunities′′ (2013. godina) – razmjena mladih između Hrvatske i Španjolskes fokusom na politički i ekonomski utjecaj, te ulogu žena u posljednjih pedeset godina. Kao jedan od rezultata projekta mladi su napravili knjigu primjera dobrih praksi kroz multidisciplinarni i multikulturni esej koji sadržava različite neformalne metode i aktivnosti vezane uz ravnopravnost spolova. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 7.462,00 EUR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3) „YOUTHAPRENEUR“ (2014. godina) – razmjena mladih iz triju različitih europskih zemalja: Poljske, Turske i Hrvatske čiji je glavni cilj bio poticanje poduzetništva mladih iz različitih zemalja kroz kreativnost i aktivno sudjelovanje u zajednici. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 11.095,00 EUR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4) „EXPLORE AND DISCOVER“ (2014. godina) – razmjena mladih na kojoj je sudjelovala 21 mlada osoba iz Hrvatske, Portugala i Turske, usmjerena na neformalno obrazovanje u kontekstu umjetničkog izričaja s kombinacijom različitih aktivnosti i metodologije. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 11.130,00 EUR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5) „MASQUERADE“ (2014. godina) – razmjena mladih sa sudionicima iz Hrvatske, Španjolske i Litve čiji su glavni ciljevi bili podizanje svijesti o kulturnoj raznolikosti, toleranciji, anti-diskriminaciji u Europi, kultura identiteta, tradicije, jezika, vrijednosti i aktivne participacije među mladima iz različitih zemalja. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 8.085,00 EUR.

SLIKA 17Galerija slika

6) ART PHARMACY (2015. godina) – razmjena mladih koji uključuje 21 mladih i mladih s manje mogućnosti iz Hrvatske, Grčke i Španjolske na projektu čiji je cilj istražiti i iskusiti umjetnost, produbiti znanje o Europskom građanstvu i osjećaju europskog identiteta među mladima razvijajući vještine umjetničkog slikanja, kreativnog razmišljanja, odlučivanja, pregovaranja, suradnji i timskog rada. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 8.820,00 EUR.

art pharmacy

7) OASE OF ART (2016. godina) – razmjena mladih koja je okupila 20 sudionika iz Hrvatske i Španjolske u kampu Tunarica gdje su kroz tjedan dana imali priliku učiti o umjetnosti, art terapiji, toleranciji, kulturnoj različitosti i vrijednosti neformalnog učenja kroz aktivnosti na otvorenom. Projekt je sufinaciran kroz programe Erasmus + od strane Agencia Nacional Espanola de la juventud iz Španjolske u vrijednosti od 8.100,00 EUR.

13886985_910025529140901_4463447003693597227_n

8) OPEN EUROPE FOR YOUNG PROFESSIONALS (2017. godina) – razmjena mladih koja je okupila 24 mladih iz Hrvatske, Grčke, Španjolske i Italije a čiji je glavni cilj bio potaknuti sudjelovanje mladih ljudi, aktivno građanstvo i otvaranje prema drugim zemljama kroz različite aspekte mobilnosti mladih. Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 9.900,00 EUR.

20170807_2204499) CREATIVE RECYCLING (2021. godina) – razmjena mladih održana u kampu Tunarica nedaleko Labina okupila je 40 mladih iz Španjolske, Poljske, Srbije, Gruzije, Armenije, Češke, Italije i Hrvatske. Ideja projekta bila je da mladi ljudi kroz neformalno obrazovanje nauče više o odlaganju i gospodarenju otpadom, a sve kako bi mogli aktivno poticati promjene u svojoj zajednici. Također, kroz aktivnosti na razmjeni ponajviše smo se oslonili na temu kreativne prenamjene otpada u druge svrhe. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program.

10) STAND UP FOR YOUR RIGHTS (2021. godina) – razmjena mladih na temu ljudskih prava okupila je kampu Tunarica 35 mladih iz nekoliko zemalje Europe: Mađarske, Slovačke, Španjolske, Italije, Poljske, Latvije i Hrvatske. U današnje vrijeme mladi se suočavaju sa brojnim izazovima i nesigurnostima oko svoje budućnosti. U vrijeme pandemije još je više naglašena potreba za potporom i usmjeravanjem mladih ljudi po pitanju njihovih prava. Cilj projekta bio je podučiti mlade iz raznih zemalja Europe o njihovim pravima kako bi mogli postati aktivni građani i aktivni pokretači promjena u vlastitoj zajednici. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program.

11) “Be heard, be liked!” (2022. godina) – projekt koji se sastojao od dve aktivnosti: pripremnog posjeta i razmjene mladih, a uključivao je ukupno 35 mladih iz Hrvatske, Estonije, Rumunjske, Francuske i Litve. Ciljevi projekta su bili pružiti mladima i mladima s manje mogućnosti vještine i alate za prepoznavanje dezinformacija i lažnih vijesti, vještine i lata za vjerodostojan pristup informacijama te kritičko vrednovanje i proizvodnju medijskih sadržaja, podržati zagovaranje i multikulturalizam, otkriti nove pristupe neformalnog učenja, iskoristiti Erasmus + program kao alat za učenje o medijskoj pismenosti. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program u iznosu od 25.745,00 EUR.

12) “CreA(c)tive youth” (2022. godina) – razmjena mladih koja je uključila 37 mladih iz Hrvatske, Španjolske, Latvije, Francuske i Portugala. Cilj projekta bio je osnažiti mlade s manje prilika da postanu odgovorni, aktivni, kritični i solidarnim ponašanjem građani u lokalnoj i europskoj zajednici svjesni bogatstva kulturne raznolikosti i prilike za mlade u EU-u. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program u iznosu od 22.675,00 EUR