BROJ UGOVORA

UP.04.2.1.04.0151

LOKACIJA PROJEKTA

Grad Zagreb, Split, Labin, općina Brestovac

TRAJANJE PROJEKTA

29.10.2018. – 29.04.2020.

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb

PARTNERI

Udruga za kulturu, umjetnost i turizam osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine”, Slama – udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu, Pučko otvoreno učilište Labin, Udruga za mlade “Alfa Albona”, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Udruga Festival mediteranskog filma Split

DAVATELJ FINANCIJSKE POTPORE

798.232,53 kn

SUFINANCIRANJE

85% Europski socijalni fond

Ciljevi projekta

Sažetak projekta

Projekt KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani doprinosi razvijanju civilno-javnog partnerstva u provođenju inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija koristeći modele sudioničkog upravljanja provodeći edukativne radionice u Zagrebu, Splitu, Labinu i Općini Brestovac, kulturne i umjetničke projekte (9) koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilnom-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi. Realizacijom predviđenih aktivnosti partneri će doprinijeti kreiranju i provedbi modela novog koncepta civilno-javnog i inkluzivnog partnerstva u kulturi.

Ciljevi projekta

1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi za pripadnike 7 partnerskih organizacija i zaposlenike, članove i aktiviste 23 drugih lokalnih OCD-ov, javnih ustanova u kulturi i JLRS-a u Zagrebu (8), Splitu (7), Labinu (4) i Općini Brestovac (4)

2. Provedba 9 kulturnih/umjetničkih programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstava, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca

Ciljane skupine

Pokazatelji

1. Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada – ukupno 30

2. Broj članova i zaposlenika udruga i umj. organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi – ukupno 67

3. Broj projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi – ukupno 9

Rezultati

1. Održane edukativne radionice s ciljem jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi

–  održana edukativna radionica u POU Zagreb s predstavnicima svih partnerskih organizacija

– održana lokalna radionica za minimalno 15 zaposlenika i članova 7 lokalnih OCD-a, članova udruga, umjetničkih organizacija, JLRS i javnih ustanova u kulturi u POU Zagreb

–  održana lokalna radionica za minimalno 15 zaposlenika i članova 7 lokalnih OCD-a, članova udruga, umjetničkih organizacija, JLRS i javnih ustanova u kulturi u CKO Zlatna Vrata

– održana lokalna radionica za minimalno 15 zaposlenika i članova 4 lokalnih OCD-a, članova udruga, umjetničkih organizacija, JLRS i javnih ustanova u kulturi u POU Labin

– održana lokalna radionica za minimalno 15 zaposlenika i članova 4 lokalnih OCD-a, članova udruga, umjetničkih organizacija, JLRS i javnih ustanova u kulturi  JLRS Brestovac

– izrađena brošura edukativne radionice

2. Provedeni kulturni i umjetnički programi

Lokacija: Zagreb

Glazbene radionice: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održane glazbene radionica za gluhe i nagluhe osobe i završni koncert radionice

Likovne radionice: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održane likovne radionice za gluhe i nagluhe osobe i završna izložba radionice

Radionice keramike: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održana  radionica keramike I završna izložba radionice

Lokacija: Labin

Filmaona: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održano 20 sati radionice za 10 mladih polaznika, predstavljen dokumentarni film radionice,  održana 1 panel rasprava “Živjeti film u Hrvatskoj”

Most-Kist-Artist: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, postavljeno 6 izložbi mladih umjetnika, održana radionica za 10 starijih osoba, postavljene 3 izložbe starijih osoba

Lokacija: Općina Brestovac

Četiri godišnja doba: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održane radionice za polaznike s oštećenjem sluha:  Košnja trave, Radionice slame, Grabljanje lišća i Oblikovanje skulptura od snijega

Lokacija: Split

Projekcija filmova za slijepe osobe: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održano 6 projekcija

Projekcija filmova za osobe s oštećenjem sluha: održane 3 panel rasprave s predstavnicima građana, održano 12 projekcija

3. Razvijen model sudioničkog upravljanja u kulturi I aktivnosti podizanja javne svijesti u lokalnim zajednicama

– održavana 2 okrugla stola u POU Zagreb, u CKO Zlatna Vrata, u POU Labin i JLRS Brestovac sa sudionicima iz područja kulture, upravljanja, JLRS, OCD-a i dr.

– izrađen dokument za razvoj modela sudioničkog upravljanja u kulturi s ciljem razvoja održive platforme inkluzivnih centara ustanova u kulturi temeljene na analizi pripremnih aktivnosti i provedenih kulturnih i umjetničkih programa koji su nastali za vrijeme trajanja projekta u civilno – javnom partnerstvu

4. Nabavljena oprema za održavanje kulturnih i umjetničkih programa