Od kraja lipnja 2023.-e godine započeli smo sa još jednim dugoročnim projektom u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije.

U sljedećih 6 mjeseci u Alfa Alboni, u Labinu boraviti će Jose iz Portugala i Andrea iz Italije, a fokus samog projekta je da volonteri održavaju radionice i aktivnosti u laoklanoj zajednici baziranim na samim potrebama zajednice. Tokom svog boravaka, aktivno će surađivati sa lokalnim udrugama i dionicima, te održati niz aktivnosti vezno uz solidarnost i aktivnu participaciju, ali i raditi na svojim vještinama kako bi kasnije mogli biti konkurentniji na tržištu rada. Veselimo se novoj ESS avanturi i svemu dobrome što će donijeti našoj maloj zajednici i našim mladima u Labinu, ali i samim volonterima!