Od 25. do 27. studenog 2020. godine održan je peti nacionalni Eurodesk trening za multiplikatore, po prvi puta u online obliku. Na treningu je sudjelovalo svih 15 multiplikatora Eurodesk mreže u Hrvatskoj.

Kroz tri dana treninga izmijenili smo iskustva digitalnog rada s mladima, odnosno podijelili smo primjere dobre prakse u novonastaloj situaciji u kojoj većina organizacija nije u mogućnosti svoje aktivnosti realizirati direktnim radom s mladima, već su one prilagođene virtualnom korištenju. Razmjena iskustva obogatila nas je za nekoliko aplikacija korisnih pri kreiranju digitalnih sadržaja za mlade.

Naravno, bilo je riječi i o nedavno završenoj Time to Move kampanji i izazovnoj relizaciji iste. Kada o njoj govorimo u brojkama zaključujemo kako je na razini Europe održano sveukupno 937 aktivnosti, u Hrvatskoj čak 82 što nas stavlja na 5 mjesto od svih zemalja koje su sudjelovale!

Dobili smo i nekoliko korisnih savjeta kako svoj svakodnevni poslovni i privatni život, navike, pa i rad i komunikaciju s mladima učiniti održivijim. Radni zadaci osmišljavanja kampanje koja progovara o pretjeranom konzumerizmu današnjice pomogli su nam da svoje ideje provedemo u djelo.

Uz goste predavače približila nam se tema DiscoverEU inicijative, Youth Wiki platforme te vještine pregovaranja i oblikovanja poruka. DiscoverEU inicijativu približila nam je Maja koja je prošle godine imala priliku putovati u Rumunjsku Interrail kartama koje je osvojila upravo kroz ovu inicijativu. Youth Wiki platforma je svojevrsna enciklopedija kada su u pitanju politike za mlade iz europskih zemalja.

Zaključak treninga bio je kako smo svi u jednako nezavidnoj situaciji te moramo smišljati nove kreativne i inovativne načine kako bi svoj rad približili mladima i zainteresirali ih za sudjelovanje u aktivnostima.