Udruga za mlade Alfa Albona je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga mladih ljudi, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih.

Svrha udruge jest poticanje angažiranosti mladih u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće.

 

VIZIJA

Aktivni i kompetentni mladi kao pokretači razvoja u lokalnoj zajednici

 

MISIJA

Udruga Alfa Albona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja pruža informacije, edukaciju i poticaj mladima da postanu nosioci aktivnosti usmjerenih razvoju i dobrobiti društva na lokalnoj i regionalnoj razini te se integriraju u sve društvene sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti

 

NAČELA

1.) Transparentnost

2.) Neovisnost

3.) Djelovanje za opće dobro

4.) Demokratski način odlučivanja

5.) Odgovornost

6.) Solidarnost

 

CILJEVI

1.) Poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi

2.) Usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja,

3.) Poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena

4.) Širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima

5.) Poticanje izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih na svim područjima

6.) Integracija mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove

7.) Zaštita zdravlja mladih, a posebno borba protiv svih oblika ovisnosti

8.) Informatička edukacija mladih

9.) Poticanje mladih na aktivni angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života

10.) Izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih.