Udruga za mlade Alfa Albona izradila je strateški plan razvoja za razdoblje od tri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja Udruge koje će biti u skladu s potrebama društva i pojedinaca Istarske županije, ali i Hrvatske te koje uzimaju u obzir najznačajnija društvena, gospodarska i politička kretanja na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Strateški plan odnosi se na razdoblje od 2014. do 2017. godine i sadrži prikaz strategija i ciljeva putem kojih se Alfa Albona želi pozicionirati kao ključna organizacija za pitanja mladih i razvoja društvenog poduzetništva na području Istarske županije.

Kao dodatak Strateškom planu, djelatnici i volonteri Alfa Albone izraditi će godišnje operativne planove koje će uključivati konkretne aktivnosti, rokove i podjele zadataka u svrhu ispunjenja strateških ciljeva.

Strateški plan razvoja i djelovanja udruge Alfa Albona za razdoblje 2014. – 2017. godine usvojen je na sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 06. kolovoza 2014. u Labinu te redovnoj sjednici Skupštine održane dana 21. kolovoza 2014.

 

Glavni strateški ciljevi razrađeni u ovom planu su:

• Poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi

• Usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja

• Poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena

• Širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima

• Poticanje izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih na svim područjima

• Integracija mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove

• Zaštita zdravlja mladih, a posebno borba protiv svih oblika ovisnosti

• Informatička edukacija mladih

• Poticanje mladih na aktivni angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života

• Izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih

 

Strateški plan Udruge za mlade Alfa Albona za razdoblje 2014.-2017. možete preuzeti ovdje(PDF).