Udruga Alfa Albona od 2021. godine ima Oznaku kvalitete u području Europskih snaga solidarnosti.. Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa.

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera.

Kao organizacija primatelj Udruga je provela slijedeće projekte:

1) “WAY TO GO” (2020. i 2021.) – Alfa Albona je sudjelovala kao organizacija partner, dok je nositelj bila francuska organizacija i-PEICC Peuple et Culture. U 2020. godini smo kroz projekt ugostili troje volontera čiji je zadatak bio asistencija pri organizaciji i realizaciji raznih aktivnosti i projekata za mlade koje provodi Udruga, provedba dječjih radionica, kreiranje sadržaja za društvene mreže i web udruge te promocija volontiranja i programa mobilnosti u lokalnoj zajednici. Nažalost, pandemija korona virusa prije vremena je prekinula prvi dio projekta. Volonteri 2020.: Agathe Barbedette, Ariane Marques i Alexis Normand.

U 2021. godini kroz ovaj projekt ugostili smo još dvije volonterke iz Francuske. Cure su bile zadužene za pripremu, provedbu i promociju aktivnosti koje provodi Udruga, posebice Međunarodnog kampa za mlade. Također, pomagale su u kreiranju sadržaja za info-portal. Volonterke 2021.: Cyrielle Bichot-Paquien i Lena Tisserant.

2) “ACT TOGETHER” (2020.) – u ovom je projektu Alfa Albona sudjelovala kao vodeća organizacija. Projektom smo na šest mjeseci ugostili tri volonterke. Njihova volonterska zaduženja bila su infiltrirana u sve aktivnosti udruge: održavanje dječjih radionica, pomoć pri organizaciji raznih aktivnosti i projekata za mlade, pisanje članaka i objava na društvenim mrežama, kreiranje vizuala, promocija volontiranja i programa mobilnosti. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Europskih snaga solidarnosti. Volonterke: Kateryna Kravchenko (Italija/Ukrajina), Melissa Moineau (Francuska) i Natalia Vallve Nicolas (Španjolska).

3) “YOUTH FOR SOLIDARITY IN EUROPE” (2020. i 2021.) – partnerski projekt u kojem je nositelj poljska organizacija Europejskie Forum Mlodziezy (EFM) omogućio nam je u 2020. i 2021. godini u periodima od dva mjeseca ugostimo sveukupno pet volonterki.

Volonterke koje smo ugostili u 2020. godini obilježile su s nama Time to Move kampanju i Tjedan mobilnosti. Pri tom su bile zadužene za kreiranje popratnog sadržaja, vizuala i objava, snimanje video uradaka, a sve radi bolje promocije mogućnosti za mlade. Volonterke: Marta Pirch i Dominika Budzinska.

Ljeto 2021.: obaveze u ljetnom kampu i organizaciju čak dvije razmjene mladih uvelike su nam olakšale dvije volonterke – Sasha Swinfield i Magdalena Wrzos.

Paulina Saramak sudjelovala je u aktivnostima udruge u listopadu i studenom 2021. godine. Neke od aktivnosti u kojima nam je pomogla su Time to Move kampanja – smišljanje, organizacija i provođenje aktivnosti; uređivanje sadržaja na Instagram profilima Labin With Love i Flavio the Fish te općenito aktivnosti vezane za promociju Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti.

4) “BE MOBILE” (2021. i 2022.) – kroz projekt u kojem je nositelj Alfa Albona ugostit ćemo ukupno četvero volontera. Clarisse Portevin iz Francuske, Vivian Naracci iz Italije i Charlie Allen iz Njemačke sa nama su šest i pol mjeseci, i to od sredine listopada 2021. do kraja travnja 2022. godine. Početkom svibnja očekujemo još jednu volonterku.

Neki od aktivnosti za koje su volonteri zaduženi jesu: smišljanje ideja za dječje kreativne radionice (trenutno dostupne u obliku videa na Facebook stranici Udruge); održavanje tečajeva francuskog, odnosno njemačkog jezika; pisanje članaka za info portal udruge; uređenje i održavanje Parka skulptura Dubrova; smišljanje i realizacija aktivnosti vezanih uz promociju Europskih snaga solidarnosti i Erasmus+ programa, ali i ostalih programa relevantnih za mlade osobe.