Zajedno za povećanje zapošljivosti- projekt “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”

Zajedno za povećanje zapošljivosti- projekt “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”

Projekt “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment” kojeg zajednički provode Mladinski Sovet Prilep iz Makedonije, Udruga za mlade Alfa Albona iz Hrvatske i United Societies of Balkans iz Grčke u sklopu Erasmus + programa ima za cilj povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima te asistenciju pri zapošljavanju mladih kroz aktivnosti koje uključuju: uspostavljanje smjernica za savjetovanje i online mentorstvo te pružanje digitalnih alata za podršku na području zapošljavanja mladih.

Održan bogat program u Galeriji Suvenirija

Održan bogat program u Galeriji Suvenirija

Galerija SuveniriJa je bila privremena galerija otvorena u periodu od 26. do 30.ožujka 2018 godine u Labinu. Ideja je bila revitalizirati starogradsku jezgru, prazan prostor prenamijeniti u mjesto okupljanja i društvenog života, motivirati ljude da uključivanjem stvore kulturnu ponudu u gradu, a zainteresirane informirati o programima mobilnosti u koje je moguće uključiti se.

Otvorena Galerija SuveniriJa!

Otvorena Galerija SuveniriJa!

Jučer, dana 26.ožujka na adresi Paolo Sfeci 1 u starom gradu Labinu sa radom je počela privremena galerija SuveniriJa. Galerija SuveniriJa i popratne aktivnosti dio su Eurodeskovog informiranja. Udruga Alfa Albona jedna je od 17 multiplikatora hrvatskog Eurodeska. Za sve koje zanimaju mogućnosti za mobilnost u Europi, mogu se informirati na štandu koji je postavljen u sklopu izložbe.

Galerija ostaje otvorena do petka, 30.ožujka 2018. u vremenu od 15:00 do 21:00, a ulaz na izložbu kao i na sve aktivnosti u potpunosti je besplatan.