7. listopada u Novigradu  u organizaciji Istarske županije, odnosno nadležnog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, te u suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, gradova Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj te općina Marčana i Medulin, održana je manifestacija Dan mladih Istarske županije koja za cilja ima razmjenu potreba i ideja predstavnika mladih koji se umrežavaju u svrhu boljeg i kvalitetnijeg djelovanja i sadržaja za mlade u Istri. Istarska županija, kroz nadležni Odjel i u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, izradila Akcijski plan za mlade Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025., koji je usvojen u ožujku ove godine. Radi se o strateškom dokumentu kroz koji će se provoditi i usuglašavati zacrtane aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini, a koje pridonose boljem položaju mladih u Istri.
Razgovarajući dotakli smo se naravno i dobrih i loših aspekata rada s mladima, što je dobro, što sve prisutne udruge rade, koje aktivnosti provode,i primijetili smo da svi dijelimo slične izazove. Kako doći do mladih, kako im prenijeti i koje to točno informacije njima trebaju neke su od pitanja koja smo komentirali s kolegama. Odgovore ćemo naravno saznati kroz daljnji uporni rad sa mladima i za mlade.