Članom Udruge smatra se osoba učlanjena na način predviđen čl.8. Statuta i to za kalendarsku godinu za koju je plaćena članarina, odnosno potpisana i verificirana (prihvaćena) pristupnica i plaćena članarina.

Članstvo se dijeli na aktivan član i podržavajući član.

Aktivan član je svaki član koji je aktivno uključen u rad Udruge (član ili voditelj radnog tima, projektnog tima ili odbora) i redovito sudjeluje na sjednicama Skupštine (min. 75% sudjelovanja na godišnjoj razini). Aktivan član ima pravo glasa na Skupštini.

U slučaju da član ne ispunjava uvjete aktivnog člana postaje podržavajući član i gubi pravo glasa na Skupštini.

 

Član udruge ima prava:

– sudjelovati u radu Udruge,

– birati druge članove u tijela Udruge,

– biti biran u tijela Udruge,

– iznositi mišljenje i prijedloge,

– pokretati rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge

– biti informiran o radu Udruge.

 

Član udruge ima obaveze:

– djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruge,

– aktivno sudjelovati u ispunjavanju svrhe Udruge,

– odgovoriti na upit tijela ili člana Udruge o temi vezanoj za svoj rad,

– čuvati interes, ugled i imovinu Udruge

– plaćanje članarine.

 

Članovi udruge za mlade Alfa Albona su:

 1. Jelena Batelić
  Jelena -page1
 2. Renata Kiršić
  foto1
 3. Monika Brajković
  398371_4877319057168_127707603_n
 4. Ivana Griparić
  ivana griparic
 5. Helena Stepić
  helena stepic
 6. Nicol Načinović
  nicol načinović
 7. Nicole Zahtila
  12705260_1040835219309110_1220352086685912564_n