Udruga Alfa Albona od 2018. godine ima Oznaku kvalitete u području Europskih snaga solidarnosti.. Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa.

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera.

U području pružatelj potpore Udruga do sada nije imala niti jedan projekt.