U sklopu organizacija međunarodnih treninga za osobe koje rade s mladima udruga za mlade Alfa Albona provela je slijedeći projekt:

1) „SOCIAL SKILLS AS A TOOL FOR CREATIVE LEARNING“ (2014. godina) –trening za osobe koje rade s mladima koji je uključiosudionike iz 5 raznih Europskih država: Hrvatske, Poljske, Mađarske, Cipra i Španjolske. Sudionicima je pružio uvid u svakodnevni posao osobe koja radi s mladima zajedno sa svim situacijama na koje mogu naići, te kako da se osnaže i osposobe za rad putem učenja socijalnih vještina.Projekt je sufinanciran od strane Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 16.550,00 EUR.

10700172_10152286265077327_6784828114526047329_o

2) RESTART HUMANITY! (2016. godina) – trening za osobe koje rade s mladima na temu ljudskih prava u kontekstu problema migranata i nenasilja. Projekt pridonosi razvoju kvalitete sustava podrške za osobe koje rade s mladima / edukatore u području ljudskih prava iz organizacija civilnog društva, ali i institucija i ostalih dionika vezanih uz promicanje ljudskih prava i rješavanje sukoba.

14222283_932024813607639_8621873992600396882_n