Poziv na fokus grupu u sklopu projekta Lokalni program za mlade Labin

Poziv na fokus grupu u sklopu projekta Lokalni program za mlade Labin

Grad Labin u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih grada Labina.