I Alfa Albona zavolontirala! :)

I Alfa Albona zavolontirala! :)

Udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa Labin Art Express XXI i Klubom mladih “Club 21” organizirala je u srijedu 24.05.2017. volontersku akciju Tunarica u sklopu koje je 15-ak volontera pomoglo pri uređivanju ljetnog kampa za mlade u Tunarici (košnja trave, priprema terena za postavljanje šatora, popravak suhozida oko terena,…) nakon čega je uslijedilo neformalno druženje i roštiljada.