Započela provedba projekta Regionalni program za mlade Istarske županije

Započela provedba projekta Regionalni program za mlade Istarske županije

U ponedjeljak, 23.siječnja održali smo prvi radni sastanak u sklopu projekta Regionalni program za mlade Istarske županije. Marta Berčić voditeljica metodologije za izradu RPMIŽ iz DIP, Rijeka predstavila je aktivnosti koje savjeti mladih s područja Istarske županije moraju sprovesti u lokalnim sredinama u cilju izrade što kvalitetnijeg Regionalnog programa koji će kroz narednih nekoliko godina poboljšati kvalitetu života mladih u Istarskoj županiji.

Radionica o društvenom poduzetništvu

Radionica o društvenom poduzetništvu

Udruga za mlade Alfa Albona, u suradnji sa Gradom Labinom te LAG-om Istočna Istra organizira radionicu o društvenom poduzetništvu namijenjenu stipendistima Grada Labina te članovima LAG-a Istočna Istra.
Radionica će trajati od 17.00 do 19.00 sati u gradskoj vijećnici na adresi Titov trg 11 u Starom Gradu, a održava se u petak 30. rujna 2016. godine. Ista je besplatna za sve korisnike.