Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade

Na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o donošenju Lokalnog programa za mlade

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 3. kolovoza 2015. godine, donijelo je Odluku o donošenju lokalnog programa za mlade.