U razdoblju od 12. do 15. studenog 2019. godine u Rijeci je održan 4. nacionalni trening za Eurodesk multiplikatore na kojem je sudjelovala i Alfa Albona.

Kroz četiri dana edukacije, Eurodesk koordinatori iz nekoliko organizacija članica Eurodesk mreže u Hrvatskoj naučili su više o strategiji komuniciranja sa ciljanim skupinama, točnije s mladima. Koja je komunikacija primjerena za koji komunikacijski kanal, trikovi kako doprijeti do željene publike, na koje načine zainteresirati i potaknuti mlade na sudjelovanje i aktivnost.

Kroz nekoliko korisnih vježbi, naučili smo kako targetirati ciljanu skupinu, kako kreirati primjeren sadržaj za istu, koje alate koristiti te na koji način prenijeti razumljivu i cjelovitu poruku.

Uz studijski posjet nekoliko riječkih organizacija civilnog društva, sudionici su dobili uvid u situaciju na riječkoj sceni te naučili ponešto kroz primjere dobre prakse.

Razmjena iskustva među samim sudionicima također je bila korisna.