Edukacija je namijenjena osobama koje osmišljavaju, koordiniraju i prate rad volontera u različitim organizacijama koje u svoje aktivnosti uključuju volontere u nastojanju da podignu kvalitetu usluga korisnicima ili doprinesu općoj dobrobiti zajednice.

U edukaciju se mogu uključiti osobe koje žele unaprijediti svoj rad s volonterima, kao i osobe koje još nemaju iskustva u radu s volonterima, a u skorijoj će budućnosti postati koordinatori volontera u svojoj organizaciji. Za najveću učinkovitost edukacije poželjna je zainteresiranost polaznika za rad s volonterima, kao i odlično poznavanje djelovanja organizacije u kojoj radi (ili će raditi) s volonterima.

Program edukacije organiziran je u dva modula, svaki u trajanju od dva dana (ukupno 4 dana). Metode koje se koriste zahtijevaju od polaznika visoki stupanj aktivnosti, a uključuju interakcijske vježbe, diskusije, rad u malim grupama i kraća izlaganja, zbog čega je broj polaznika u jednoj grupi ograničen na 16 osoba. Između modula polaznici samostalno obavljaju određene zadatke vezane uz sadržaje edukacije (2-3 sata samostalnog rada).

Svaki polaznik dobit će popis korisne literature i materijale korištene na edukaciji koji mogu biti korisni u kasnijem radu s volonterima. Polaznicima se preporučuje da budu prisutni na oba modula odnosno cijelo vrijeme trajanja edukacije.

Po završetku edukacije polaznici koji su sudjelovali u najmanje 80% edukacije (3 i pol dana) dobivaju potvrde o završenoj edukaciji za koordinatore volontera s navedenim brojem sati i sadržajima edukacije. Izostanak s jednog cijelog dana edukacije moguće je nadoknaditi dodatnim zadatkom kojeg polaznik samostalno obavlja uz podršku
voditeljice.

Voditeljica edukacije je Danijela Ustić (Volonterski centar Istra), socijalna pedagoginja s 15 godina iskustva rada s volonterima u različitim organizacijama.

Edukacija počinje već 3.lipnja, a točan program i teme po danima i modulima pronađite ovdje.

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se, prijavnicu preuzmite na linku i ispunjenu pošaljite na mail [email protected].

Službeni poziv možete preuzmite ovdje.