Njemačka organizacija “Citizens of Europe” organizira trening za osobe koje rade s mladima pod nazivom “FACT – Facilitators Are Coming Together”. Trening će se održati u dva dijela: prvi je smješten u Berlinu od 10. do 18. rujna, a drugi, u razdoblju od 16. do 22. studenog 2021. godine, seli u Beju u Portugal.
Alfa Albona ima priliku poslati troje sudionika. Jedini uvjet je punoljetnost.
Projektom su pokriveni troškovi smještaja i hrane te putni troškovi do iznosa od 275 €.
Cilj projekta je ojačati profesionalne kompetencije facilitatora i organizacija kroz razvijanje voditeljskih (facilitatorskih) vještina, metoda i alata. Također, kroz sudjelovanje u projektu imat ćete mogućnost međunarodne suradnje, razmjene iskustava, znanja te naučiti kako postaviti kvalitetne radionice koje će zadovoljiti potrebe učenja mladih.
Poželjno je da iste osobe sudjeluju u oba dijela projekta.
Za više informacija i info-pack javite se na [email protected].