U sklopu projekta “Workpetence – Online Tool for Competence Balance for Youth Employment” na kojem surađuju Savjet mladih Prilep (Makedonija), United Societies of Balkan (Grčka) i Alfa Albona, u ponedjeljak 4. veljače 2019. godine, održana je konferencija povodom službene inauguracije projekta.  U ime Udruge Alfa Albona, na konferenciji je sudjelovao predstavnik Savjeta mladih Grada Labina , Paulo Načinović s prezentacijom na temu: “Savjet mladih Grada Labina – primjeri dobre prakse”.

Nakon prezentacije otvorena je rasprava gdje su prisutni razmijenili iskustva i poteškoće s kojima se mladi suočavaju u nastojanju da ostvare svoju socio-ekonomsku samostalnost u civilnom društvu. Cilj projekta je mladima na tržištu rada, omogućiti individualno karijerno savjetovanje uz pomoć digitalnih alata kako bi pronašli posao koji im najviše odgovara.

Na konferenciji se raspravlja sa stručnjacima iz područja karijernog savjetovanja upravo o online alatu koji bi uz pomoć online upitnika i testova mladima pomogao u odabiru karijere.

Sve detalje možete pronaći na službenim stranicama projekta.

The project Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment is under the Key Action 2 Strategic Partnerships – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, within the Erasmus Plus Programme of the European Commission.

Izvor slika: Youth Council Prilep.