Udruga za mlade Alfa Albona otvorila je natječaj za radno mjesto asistenta/asistenticu projektnog voditelja preko mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Opis poslova: Rad na vođenju administrativnih poslova projekata, pomoć članovima projektnog tima u planiranju i provođenju EU projekata za mlade, marketingu i suradnji s medijima, provedbi istraživanja o potrebama mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, organizaciji i provedbi lokalnih aktivnosti u sklopu Kluba mladih. Poželjno poznavanje rada u Photoshop-u, Corel Draw, Illustrator.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih više od 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju odnosno nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – ekonomskog smjera.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti u preslici sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– diplomu
– domovnicu
– uvjerenje o nekažnjavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pozvani na intervju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 (deset) dana od dana roka za podnošenje prijava. Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Udruga za mlade Alfa Albona, Kalić 2, 52220 Labin, u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvaraj”.

Natječaj vrijedi od 18.2.-27.2.2015.

Više info na linku.