Grad Labin u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona, te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih.

U sklopu projekta do sada su provedene aktivnosti istraživanja trenutnog stanja po pitanju svih područja od interesa za mlade, te izrada upitnika utvrđivanja kapaciteta organizacija civilnog društva. Upravo je u tijeku treća faza projekta koja uključuje Internet raspravu sa zainteresiranom javnošću, a kao završna aktivnost planira se dostaviti Gradskom vijeću strateški dokument sa uključenim rezultatima svih istraživanja te popisom konkretnih mjera i akcijskih koraka s ciljem aktivnog razvoja na strukturnom dijalogu mladih i predstavnika donositelja odluka.

Rezultati istraživanja trenutnog stanja po pitanju područja od interesa za mlade i utvrđenog kapaciteta organizacija civilnog društva sastavljeni su u šest tematskih obrazaca u skladu sa EU Strategijom za mlade gdje su navedeni ciljevi djelovanja, izazovi, analiza postojećih problema/mogućnosti te ključni dionici koji moraju biti uključeni u provedbu.

Budući da je sudjelovanje ustanova, organizacija civilnog društva i građana jedan od prioriteta izrade strateškog dokumenta „Lokalni program za mlade Grada Labina“ ovim putem Vas pozivamo da u sklopu svakog tematskog obrasca navedene iz Vaše perspektive ili iz perspektive Vaše ustanove/organizacije konkretne probleme, prijedloge za rješavanje i dionike za koje smatrate da moraju biti uključeni.

Mole se svi zainteresirani da svoje komentare upišu unutar obrasca (koji su dostupni ispod ovog teksta) te ih dostave putem elektroničke pošte na [email protected] najkasnije do srijede 18. ožujka 2015. godine te tako pomognu kreiranju Lokalnog programa za mlade.

Službeni poziv za sudjelovanje u Internet raspravi

Drustvena ukljucenost – Internet rasprava Labin

Kultura i stvaralaštvo – Labin

Obrazovanje i osposobljavanje Labin

Sudjelovanje i volontiranje mladi i svijet Labin

Zaposljavanje, stvaralastvo i poduzetnistvo 2015.

Zdravlje i sport Internet Labin

Projekt Lokalni program za mlade sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.