Definicija kvalitete života vrlo je složena, ali ako ju pokušamo jednostavnije odrediti onda obuhvaća sve segmente života ljudi i njihova djelovanja. Kvaliteta života obuhvaća i privatnu i poslovnu dimenziju pojedinca, zapravo je nekakav spoj tih dviju razina. Tek kada je pojedinac uspješan i u poslovnom životu te u slobodno vrijeme uspije koordinirati svim željenim aktivnostima i u njih uključiti sve potrebne osobe, možemo govoriti o zadovoljstvu kvalitetom života.

Sa dolaskom novog milenija promijenili su se i trendovi, odnosno razina zadovoljstva kvalitetom života pojedinca. Suvremenim mladim osobama više nije prioritet pronaći kakvo-takvo zaposlenje, osnovati obitelj i živjeti do kraja svoga života preživljavajući u raljama nesigurne gospodarske slike države poput Hrvatske. U 21. stoljeću ljestvica zadovoljstva kvalitetom života drastično se podigla – današnja mladež neprestano istražuje nešto novo, isprobava nove izazove, često mijenja poslove, životne partnere, a sve češće i životno okruženje, i to do razine emigriranja.

Mladi  se više ne zadovoljavaju osnovnim životnim uvjetima već neprestano traže nove, dodatne izvore zarade. Tako da nije čudna činjenica kako velik broj mladih ljudi u svoje slobodno vrijeme obavlja jedno ili više dodatnih poslova.

Mnogo je čimbenika koji utječu na kvalitetu života pojedinca, a međusobno se isprepliću i nadomješćuju. Sudeći prema sve većoj popularizaciji emigriranja u bolje razvijene zemlje u potrazi za boljim životnim uvjetima, većina mladih osoba iz Hrvatske, ali i iz ostalih dijelova Balkana, nezadovoljna je trenutnom kvalitetom života u svojoj domovini. Podataka o njihovom povratku u matičnu zemlju nema tako da se može zaključiti da su očito odlaskom u drugu zemlju našli ideal(niji) balans čimbenika, odnosno dobar omjer sastojaka u receptu za zadovoljstvo kvalitetom života.

U više je navrata dokazano kako je osnova iz koje polazi nezadovoljstvo kvalitetom života mladih ljudi nezaposlenost, nemogućnost pronalaska posla u struci, nezadovoljstvo radnim uvjetima i okruženjem, nemogućnost napredovanja i slično.

Workpetence je alat koji bi mladim ljudima omogućio poboljšanje kvalitete života upravo u tom segmentu jer bi im pružio nove tehnike i alate za pronalazak idealnog zaposlenja, za poboljšanje radnog okruženja i za stjecanje kompetencija i iskustva.

 

 

 

The definition of the quality of life is quite complex. But if one tries to determine the definition it would include all the segment of human life and his activity. Quality of life includes the private and the professional dimension of ones life, it is some kind of combination of these two levels. Individual is satesfied with its own quality of life only if he is successful in his professional llife and can balance it with free time.

The trends in satisfaction with the quality of life changed with the new millenium. Young peoples priority in contemporary world is not finding some kind of job, to start a family and to live the rest od their lifes surviving and struggling in the jaws of the insecure economic situation in a country like Croatia. In the 21st century the ladder of satisfaction with personal quality of life has been raised. Today youth want to explore something new all the time, tries new challenges, changes jobs very often, as well as life partners, but also the life environment, mostly by emigrating.

Young people are not satisfied with the basic life conditions but they keep looking for new sources of earning some extra money. The fact that more and more young people are doing one or more extra jobs during their free time is not strange at all.

There are many factors that effect on the quality of ones life. Regarding the fact that emigrating to more developed countries is becoming very popular, we can conclude that most young people from Croatia and many other Balcan coutries are currently not satisfied with the quality of their own life. There is no data of their return to the homeland so there is only one conclusion – they found the recipe for a good quality of life abroad.

The main factor of displeasure with the quality of life of young people is unemployment, incapability of finding the proper job, unhappines with the working conditions and environment, impossibility of advancement etc.

Workpetence is a tool which would enable the improvement of the quality of life of young people by offering them new techniques and tools for finding their ideal employment, improvement of their working environment and gaining proper competences and experiences.

Photo by Tom Barrett on Unsplash