Od 03. do 06. prosinca 2019. godine u Vilniusu, Litva održao se trening za Eurodesk multiplikatore na temu tehnika pripovijedanja, pisanja sadržaja prilagođenim mladima te novih metoda i alata za korištenje video zapisa i fotografija za mlade.

Na treningu je u ime udruge Alfa Albona sudjelovala Jelena Batelić, koja je imala prilike osim novih metoda i alata za rad u komunikaciji s mladima prezentirati i dobre prakse udruge, predstaviti aktivnost za koju je udruga dobila nagradu Eurodesk mreže za 2019.-tu godinu te ostvariti nova partnerstva i inspirativne ideje za rad s mladima u narednom periodu.

Na treningu je sudjelovalo ukupno 15 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Poljske, Bugarske, Mađarske, Litve, Italije, Malte, Belgije i Nizozemske.

Udruga Alfa Albona je od 2013. godine dio mreže multiplikatora Eurodeska koja broji 34 nacionalna centra sa preko 1200 organizacija multiplikatora iz cijele Europe, a zajednički cilj je informiranje mladih o prilikama za mobilnost u Europi i šire.