U periodu od 12. do 15. siječnja 2023.-e godine, u ime Udruge Alfa Albona, Jelena Batelić sudjelovala je na projektu pod nazivom Youth Arts as a means of Political Participation u gradu Corku, Irska. Bila je to prilika koja je osigurala aktivaciju potencijala sudionika te komuniciranje kroz umjetnost i istražila kreativne oblike političkog aktivizma. Aktivnosti su vodile umjetnice i voditeljice, Helen O’Keeffe i Claire Coughlan, a dio samih aktivnosti odnosio se i istraživanje postojećih problema te načine kako prenijeti poruke javnosti. Sami ciljevi aktivnosti odnosili su se na: istraživanje  i identificiranje probleme koji su važni u zajdnicama i kako koristiti vizualnu umjetnost kao sredstvo aktivizma i oblik političke participacije; učenje kroz rad, razvijajući praktične vještine koje su primjenjive u stvaranju umjetničkog aktivističkog djela koje se bavi tim pitanjima; promocija Erasmus + projekata i programa Europskih snaga solidarnosti kao programa koji mogu poduprijeti takve aktivnosti; istraživanje različitih metoda vizualnih umjetnosti kao što su ulična umjetnost, stvaranje zina i plakata; razvijanje odnosa sa ostalim sudionicima koji su uključeni u slične aktivnosti diljem Europe te međusobno povezivanje sudionika. Sudjelovanje na projektu donijelo je udruzi benefite za rad s mladima u vidu osvježenja u pristupu rada s mladima, kako ih motivirati, kako koristiti kreativne metode kao načine izražavanja i prijenos pozitivnih poruka u zajednicama ali i kao načini osvještavanja lokalnih zajednica te poziv na zajedničko djelovanje. U sklopu projekta organiziran je i razgled Corka, ali i aktvnost Street Safari gdje se na licu mjesta moglo vidjeti kako se mladi organiziraju i kako kroz umjetnost na različite načine prenose poruke po gradu.