U periodu od 04. do 13. travnja 2023.-e godine poslali smo mlade hrvatske sudionike na razmjenu mladih u Šabac, Srbiju pod nazivom “Gender-Sensitive Education for Ethical Communication among Young People”. Ovim projektom osnažili su se mladi da budu odgovorni, aktivni građani s kritičkim stavom na lokalnoj i međunarodnoj razini, a ukupno je sudjelovalo 30 mladih iz Portugala, Srbije, Hrvatske, Bugarske i Srbije.

Osim radionica baziranim na neformalnom načinu obrazovanja, imali su priliku posjetiti mjesto gdje su boravili, upoznati lokalne mlade i volontere, steći nove prijatelje, uvidjeti bogatstvo različitih kultura, učiti jedni od drugih, a sve to zahvaljujući našoj partnerskoj organizaciji Udruženju Svetlost!

Zaista divno organiziran i super projekt, s kojeg su se naši mladi vratili puni dojmova i ideja, a uskoro pripremaju i diseminacijski događaj na kojem će nam ispričati i prenijeti naučeno, ali i atmosferu sa projekta kao i motivirati druge mlade da sudjeluju na sličnim projektima.