Dana 18.9.2018. u Zagrebu, održala se konferencija pod nazivom “Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo” u sklopu Dana strukturiranog dijaloga. Konferencija je započela oko 10:30 uvodnom riječi gospodina Ivice Bošnjaka iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nakon uvoda predstavljen je kratki video u kojemu je mr. sc. Marko Kovačić predstavio probleme u provedbi preporuka 5. ciklusa strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj što je potaklo publiku na
razgovor i komentiranje provedbe što u negativnom tako i u pozitivnom smislu. Osim toga, gđa. Annamaria Mak predstavila je razloge odabira preporuka te njihovu važnost za mlade u Hrvatskoj, nakon čega su sudionici su bili podijeljeni u grupe te je svaka grupa dobila svoj prvotni zadatak.

Grupni rad je bio koncipiran tako da su napravljene 4 grupe: svaka grupa imala je za zadatak komentirati i nadopunjavati sljedeće preporuke: Izgradnja samopouzdanja i otpornost mladih, rad s
mladima i organizacije mladih za svih, pristup kvalitetnim i kritičkim informacijama te poticanje uključivanja mladih (posebno iz ranjivih skupina) u društvo.

Grupe su započele s nadopunjavanjem jedne preporuke te bi se svakih 20 minuta rotirale kako bi svaka grupa dala svoj komentar na sve preporuke. Kada su sve grupe došle do svoje prvotne preporuke komentari su se saželi u jasnu cijelu te su se predstavili svim sudionicima u svrhu poticanja rasprave. Tijekom grupnog rada ukazalo se da su sve
preporuke dovoljno važne te se ne bi trebale zanemariti u izradi nacrta, a posebno preporuka o jednakim mogućnostima mladih iz cijele Europe.

Predstavnik udurge na konferenciji je bio Krešimir Novak.

Izvor fotografije: Mreža mladih Zagor