Dana 25.siječnja u Zagrebu se održala posljednja od 3 radionice u skloptu MOVE projekta organizirane od strane Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih. Na radionici je sudjelovala i predstavnica naše udruge zajedno sa ostalim predstavnicima hrvatske Eurodesk mreža i istaknutih predstavnika koji se bave s mobilnosti.

Radionica je započela sa predstavljanjem projekta od strane projektne voditeljice Jessice Walker i dosada sakupljenih rezultata koje je predstavila Emilila Kmiotek- Meier sa luksemburškog Sveučilišta. Nakon toga, uslijedio je rad u skupinama u kojima se raspravljalo o različitim fazama mobilnosti ( prije iskustva mobilnosti, za vrijeme i nakon mobilnosti, te ne-mobilni mladi) fokusirajući se na izazove i rješenja. Pred kraj radionice, prikazani su rezultati radnih skupina.

 

Projekt je imao za cilj provesti sveobuhvatnu analizu fenomena mobilnosti mladih u EU, generirati sustavne podatke o uzorcima mobilnosti mladih u Europi temeljenim na kvalitativnim studijama slučaja i anketi o mobilnosti i sekundarnoj analizi podataka, osigurati kvantitativnu integriranu bazu podataka o mobilnosti europskih mladih te ponuditi teorijski okvir temeljen na podacima u kojem se može reflektirati mobilnost

Ciljevi projekta su bili izraditi preporuke za intervencije za istraživanje koje bi trebale olakšati i poboljšati institucionalne, zakonske i programske okvire mobilnosti s obzirom na različite oblike i vrste mobilnosti kao i uvjete  ograničenja mobilnosti mladih ljudi u Europi te osigurati savjetovanje i stručnost zemljama s kojima se suočavaju značajni izazovi vezani uz geografsku pokretljivost mladih ljudi

Više o projektu možete pročitati na službenoj stranici.