Udruga Alfa Albona u okviru projekta “YEeS” (Youth Entrepreneurship Education and Skills) zajedno sa vodećom organizacijom Youth4Society i ostalim partnerima na projektu, izradila je Priručnik o kompetencijama poduzetništva kod mladih pod nazivom „Crafting futures, The Youth Worker’s Manual to EntreComp Applicability through Non-Formal Education”.

U stvaranju priručnika baziranog na istraživanjima, uz neformalne alate posebno se pazilo da je dizajniran za osobe koje rade s mladima kako bi olakšao razmjenu znanja, osnažio i poduprio poduzetnički duh kroz 15 različitih kompetencija te 20 praktičnih radionica i alata.

Projekt “YEeS” (Youth Entrepreneurship Education and Skills) se provodi i financiran je kroz program Erasmus +, zajedno sa partnerima iz Albanije – Youth4Society, BIH Udruženje Mladi volonteri, Srbije Udruženje Svetlost i Kosova Better life in Kosova te je dizajniran na način da osnaži i razvija kapacitete mladih i osoba koje rade s mladima.