U sklopu razmjene mladih “Explore and discover” koja se održala u Labinu od 2. do 8. lipnja 2014., Bora Akman i Rusudan Datukishvili, volonteri Europske volonterske službe u Udruzi za mlade Alfa Albona, pripremili su potragu za blagom tzv. “Treasure hounting” na području Labina (Stari Grad).

Eurodesk puzzle

Sudionici razmjene iz Portugala, Turske i Hrvatske, u jutarnjim su satima, istraživali labinsku starogradsku jezgru, bili u posjetu Narodnom muzeju Labin, Gradskoj galeriji, imali prilike vidjeti neke od labinskih znamenitosti kako što su Gradska palača, Malo kazalište, Gradske zidine i vrata, starogradske crkve te neizostavna Gradska loža i trg.

Volonteri su za sudionike pripremili velike puzzle koje su sakrili unutar starogradskih zidina, dok su sudionici, podijeljeni u timove, morali pronaći što više puzzli, a pritom učiti o labinskoj povijesti i kulturnoj baštini. Unutar ove aktivnosti među sudionicima uz natjecateljski duh, razvio se i timski duh, a istodobno su slaganjem puzzla povećali svoje znanje o Eurodesku, europskoj informacijskoj mreži za mlade.

Potraga za blagom - Explore and Discover

Eurodesk pruža informacije o mogućnostima za mlade u Europi i politikama za mlade na europskoj razini. U 2011. godini u Hrvatskoj pokrenut je Eurodesk centar pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk centar dio je mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države i preko 1300 lokalnih i regionalnih partnera. Od 2007. godine Eurodesk djeluje kao potporna struktura programu Mladi na djelu.

Više informacija možete pronaći na www.mobilnost.hr.