Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na svojoj sjednici održanoj 25. studenoga 2014. godine donio je odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte, institucionalne podrške, nagrade i suradnju u 2014. godini.

Sukladno prijavama na natječaje za dodjelu financijskih podrški organizacijama civilnoga društva te nagrada koje je Nacionalna zaklada raspisala u 2014. godini i rezultatima procjene procjenjivačkih tijela, Upravni odbor Nacionalne zaklade donio je Odluku o odobravanju financijskih sredstava za sljedeće oblike podrške:

  1. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva
  2. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije društva
  3. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga mladih i za mlade (Pilot-program)

Na temelju suradnje s Ministarstvom socijalne politike i mladih ukupno je u Pilot-programu odobreno 12 institucionalnih podrški razvoju i/ili stabilizaciji udruga mladih i za mlade u ukupnom iznosu do 1.180.801,26 kn.

Institucionalne podrške odobrene su u tri kategorije:

1) do Kn 200.000,00 – 4 podrške u ukupnom iznosu do Kn 607.097,26

2) do Kn 100.000,00 – 5 podrški u ukupnom iznosu do Kn 429.424,00

3) do Kn 50.000,00 – 3 podrške u ukupnom iznosu do Kn 144.280,00

Institucionalna podrška odobrena je na razdoblje od jedne godine.

 

Udruga za mlade Alfa Albona ostvarila je podršku u prvoj kategoriji u iznosu od 164.788,00 kn za 2015. koja je usmjerena na troškove plaća za zaposlene, troškove obavljanja osnovne djelatnosti, opreme, te izobrazbe i usavršavanje zaposlenika i članova upravljačkog tijela.

Podrška će doprinijeti očuvanju i stvaranju radnih mjesta u civilnom sektoru, razvoju održivog sustava samofinanciranja Udruge te će stvoriti osnovne preduvjete za razvoj i širenje kapaciteta Udruge.